EMF-Meter

EMF Meter

Vi bruger forskellige typer EMF målere til at måle EMF niveauet på stedet for undersøgelsen. Da EMF er så udbredt som det er i vores hverdag, er det ofte at vi får udslag på målerne. De fleste udslag kan dog føres tilbage til kilden, simpelthen ved at følge den retning med måleren, hvor udslaget bliver større og større. Da vil man havne ved kilden til udslaget, det kan være et tv, en elektrisk elevationsseng, en eltavle, eller mange andre ting. Hvis man har opdaget et sådant udslag og står stille med måleren, vil udslaget oftest være konstant. Det kan svinge hvis det f.eks. er en mobiltelefon.

Så er der en anden slags udslag der er interessante. Det er de udslag der ikke kan følges tilbage til en naturlig kilde. De fritsvævende, pulserende og bevægelige udslag. De kommer ofte pludseligt og uventet, og meget ofte helt op i det røde felt, altså over 20 milliGauss. Sådanne felter kan bevæge sig rundt, og blive større eller mindre. Sådanne felter kan ikke tilskrives vores elektriske apparatur og ledningsnet. Det menes at sådanne uforklarlige felter skyldes åndelig tilstedeværelse, da man har erfaret, at der stort set altid er stor aktivitet i det elektromagnetiske felt, ved åndelig manifestering. I situationer hvor man får markante udslag på steder hvor der slet ikke findes elektricitet, er det jo så ekstra tankevækkende.

En teknik som alle paranormale undersøgelsesgrupper bruger, er at bede eventuelle åndelige tilstedeværelser om at manipulere med EMF målerne, altså få dem til at blinke. Det kræver blot at ånderne nærmer sig EMF målerne. På denne måde er der også grupper der har kunnet kommunikere med ånder, ved at få dem til at give udslag på EMF målerne, eksempelvis et udslag for "ja", to udslag for "nej"... 


EMF målere som fænomenforklarende element

I tilfælde hvor defekt apparatur er skyld i at det naturligt forekommende EMF er væsentlig forhøjet, kan det spille voldsomt ind på en del mennesker. Man kan være mere eller mindre følsom for EMF, og er man meget følsom - og udsat for et højt niveau - kan symptomerne være en følelse af paranoia, man føler sig overvåget, svimmelhed, kvalme, generel utilpashed, og i ekstreme tilfælde endda fysiske udslæt. Især fænomenerne med at føle sig overvåget, at føle at man ikke er alene selv om man fysisk er alene i huset, er selvfølgelig noget der kan få folk til at tro, at det kan dreje sig om paranormale fænomener, altså åndelig tilstedeværelse.

Derfor er det en vigtig ting at man på steder hvor sådanne følelser er involveret, gennemgår stedet med EMF målere for at se om niveauet er normalt, eller forhøjet. DPA har været på en undersøgelse hvor en familie på landet brugte et pillefyr til at opvarme huset med, og dette fyr stod i en tilbygning nogle meter fra stuehuset. En af de ting familien oplevede var meget stort ubehag når man gik over i tilbygningen for at hælde piller i fyret. De følte at de ikke var alene, som om nogen eller noget stod i mørket og lurede på dem, en voldsom ubehagelig og skræmmende følelse. Ved gennemgang med EMF målere fandt vi ud af at pillefyret var defekt - den elektriske afskærmning på pillefyret - og det udsendte en EMF værdi på langt langt over det normale. Et meget voldsomt forhøjet EMF. Vi rådede familien til at kontakte en elektriker snarest, og få det ordnet, for så ville følelsen næsten med garanti forsvinde. Vi aftalte at familien skulle kontakte os igen hvis det IKKE hjalp, men vi hørte ikke fra dem igen.