EVP Optagelse

EVP optager

EVP står for Electronic Voice Phenomenon eller på dansk Elektronisk stemme fænomen. Det vil sige at man ved hjælp af en lydoptager kan være heldig at optage stemmer som ikke kan høres med øret, men som opfanges af det fintfølende elektroniske udstyr. Stemmer som menes at være fra det hinsides, altså fra de døde.

Mange mener at Thomas Edison allerede sidst i 1800 tallet skulle have arbejdet på et apparat der angiveligt skulle kunne optage stemmer fra de døde, men der eksisterer så vidt vides ikke beviser på at det er sandt. Dog har Thomas Edison udtalt til en avis - adspurgt omkring tidens store trend med spirituelle seancer med brug af medier, ouija boards med mere - at såfremt ånderne i det hele taget kunne forsøge at kommunikere, så mente han at den bedste chance ville være at fange deres stemmer med et elektrisk apparat. Som før nævnt er der dog ikke beviser på at han rent faktisk skulle have arbejdet på et sådant.

Imidlertid var der i spiritistiske kredse stor interesse for at prøve at optage åndernes stemmer, og mange forsøgte uden større held. En amerikansk fotograf, Attila von Szalay begyndte i starten af 40´erne at eksperimentere med lydoptagelser. Han startede ud med at optage på de gamle 78 omdrejningers lakplader, men uden større held. På et tidspunkt skiftede han til en spolebåndoptager, og han brugte et hjemmelavet system med en ekstern mikrofon i et isoleret kabinet. Da begyndte han at få held med sig, og fik optaget mange lyde som ikke kunne høres i den højttaler han havde tilsluttet, men som altså alligevel blev optaget på båndet. von Szalay mente at det var stemmer fra ånderne, og blandt de allerførste optagelser som man mener er EVP optagelser, kan bl.a. høres "This is G", "Hot dog, Art!", og "Merry christmas and happy new year to you all" von Szalay´s arbejde blev publiceret af "the Journal of the American Society for Psychical Research" i 1959   

De første reelle EVP optagelser tilskrives dog normalt svenskeren Friedrich Jürgenson som var meget fugle interesseret. Derfor tog han ofte i skoven med sin spolebåndoptager, og lod den stå for sig selv og optage fuglesang. På et tidspunkt da han hørte båndet igennem hørte han imidlertid en mandestemme. Han vidste at ingen havde været i nærheden af båndoptageren, da han opholdt sig indenfor synsafstand af den. Da han havde hørt stemmen nogle gange var han overbevist om, at det var stemmen af hans døde far han hørte. Ydermere var den en kvindestemme der kaldte hans navn, og han var sikker på at det var hans afdøde kones stemme. Jürgenson foretog mange flere optagelser, og fik bl.a. også en optagelse af en kvindestemme, som han var sikker på var hans mors. Efterfølgende begyndte den Letlandske fysiker Konstantin Raudive på universitetet i Uppsala Sverige, at forske i EVP optagelser. Han udførte i samarbejde med Jürgenson over 100.000 optagelser af hvad han beskrev som kommunikation med ikke-kropslige mennesker - altså døde mennesker.

EVP for spøgelsesjægere

EVP er et af hovedelementerne for stort set alle spøgelsesjægere i hele verden. Det er også en metode som kan skabe resultater, der kan føre til store diskussioner. Det siger sig selv at folk opfatter tingene forskelligt, folk hører lyde forskelligt. Da EVP`er ofte er meget lydsvage og optagelserne derfor må renses for støj og forstærkes - og det endda alligevel ofte er svært at høre hvad der bliver sagt - så kan det blive en kilde til evige diskussioner om hvad der bliver sagt, eller om det overhovedet er en EVP. Nogle grupper er hurtigere til at dømme en optagelse som EVP, end andre grupper, og for at undgå disse diskussioner bør man kun offentliggøre de optagelser hvor der ikke er tvivl om at der ER noget. 

Meget ofte hører man et tydeligt klik umiddelbart før - eller under - en EVP optagelse. Hvad dette klik skyldes er der delte meninger om, men den mest almindelige teori er, at det er en form for statisk udladning der forekommer, når ånden samler energi til at manifestere sig ved hjælp af stemmen. Nogle mener ligefrem at det er et "krav" at klikket skal være der før det er en ægte EVP, men det er nok skudt over målet. 

Ud over EVP`er - der altså er stemmer der ikke opfanges af det menneskelige øre men kun af optagerne - kan man også være heldig at fange diverse lyde. Lyden af skridt, bump, skraben, rumsteren og så videre, i et tomt rum. Dette hører teknisk set ikke under EVP da det jo ikke er stemmer, men er også en stor grund til at bruge diktafoner på undersøgelser. Endelig er der de stemmer som rent faktisk også høres, men som IKKE stammer fra nogle af de tilstedeværende. Disse kaldes disembodied voices, og det kan vel nærmest oversættes til ikke-kropslige stemmer.