Psykiatrisk Museum

Beskrivelse Og Baggrund

På et psykiatrisk hospital et sted i Danmark, er en bygning anvendt til psykiatrisk museum. Denne bygning var i sin tid bosted for læger, sygeplejersker, og andre ansatte på hospitalet, men rummer nu psykiatrisk museum, administration, mødelokaler med mere.

DPA havde fået lov at foretage en undersøgelse på dette sted, som angiveligt havde sin del af fænomener. Personalet på stedet var ikke alt for begejstret ved lukketid, og forlod oftest stedet ret hurtigt. Fænomenerne som blev oplevet var de klassiske. Skygger, pludselige temperaturfald, følelsen af at "nogen" var tilstede, at "nogen" holdt øje, samt diverse lyde bl.a. lyden af voldsom opkastning.

Allerede ved ankomsten og inden vi havde fået båret udstyret op, oplevede vi den første personlige oplevelse. Det vi kalder en personlig oplevelse er i denne sammenhæng, en oplevelse som ikke bliver dokumenteret af video, foto, eller audio optager, men som "kun" opleves af personerne. Martin bliver puffet i ryggen da han står i døråbningen med ryggen ind mod bygningen, og front mod os andre, som står på fortovet. Kort efter da vi begynder at bære op, føler Martin at han bliver stoppet da han skal til at gå op ad trappen. Han bliver forhindret i at gå op. en meget ubehagelig følelse fortæller han. Vi andre bærer op, og lidt efter kan Martin også få lov at gå op.

Da vi er ved at bære udstyret ind i det lokale hvor vi skal have kommandocentral, hører Kim et tydeligt støn/grynt af en mandestemme ude på gangen, til trods for at der ikke er nogle tilstede. Så man må sige at vi blev modtaget med fænomener lige fra starten.  

Denne undersøgelse var lidt atypisk idet den foregik fra klokken 17 til klokken 01, men det blev en undersøgelse hvor vi oplevede en hel del personlige oplevelser, men desværre ikke fik det vilde på vores materiale. Det blev dog til nogle spændende klip fra vores infrarøde overvågningskameraer, klip som du kan se længere nede på siden. Det vil føre for vidt at skulle nedskrive alle de ting vi oplevede, men jeg vil ridse nogle af de mest markante op her...

På et tidspunkt da Martin og Mikkel var nede af gangen, inde i et af lokalerne og lave en EVP session, var Søren og Kim tilbage i kommandocentralen. Vi begyndte da at høre tydelige fodtrin fra etagen ovenover. Det skal her understreges at vi fire var de eneste i bygningen. Der var fodtrin, og noget rumsteren, som om man rykkede møbler rundt på et trægulv. Lydene fortsatte et godt stykke tid, og Søren var oppe på en stol og lagde hænderne mod loftet, og han kunne mærke vibrationer. Jeg kaldte Martin og Mikkel op på radioen og bad dem gå ovenpå og tjekke hvad der foregik. De gik op, og lidt efter kaldte de ned og sagde at der ikke var nogen gang, eller noget lokale deroppe. I den ende af bygningen hvor vores kommandocentral var placeret, var der ikke nogen etage ovenpå, kun taget...  

Under det meste af undersøgelsen var det ret klart at de der var der, var meget nysgerrige. Når vi alle fire sad i kommandocentralen, var der meget stille ude på gangen. Ingen lyde, ingen orbs, ingenting. Til gengæld kunne vi i kommandocentralen mærke, at der var noget. Vi kunne mærke temperaturfald, der blev pludselig koldt på den ene side, så blev der pludselig koldt bag os, og så videre. Var der et hold nede i et af lokalerne på gangen, så var der orbs og smålyde på gangen, men ingenting i kommandocentralen. Dette var meget markant. Derfor besluttede Søren og Kim på et tidspunkt at foretage en EVP optagelse i kommandocentralen, da Martin og Mikkel var nede i et af lokalerne på gangen, da vi jo kunne mærke nogen i kommandocentralen mange gange i løbet af aftenen.

Da Søren og Kim skulle i gang med optagelsen sad Kim og ventede på at Martin skulle stoppe med at tale. Kim hørte meget tydeligt Martin fortælle noget til Mikkel ude på gangen, med en ret stor iver og larmende stemmeføring. Ordene kunne dog ikke skelnes. Da Kim havde ventet utålmodigt et stykke tid, kaldte han Martin op på radioen, og bad ham være stille. Martin fortalte så at de sad i et af rummene længst nede af gangen, de var startet på EVP optagelsen, og talte derfor stille og roligt i korte sætninger... De kunne dermed ikke høres i kommandocentralen. "Martins" stemme blev ikke hørt af de andre, kun af Kim. Der var en del snak bagefter da det er en almindelig teori, at dæmoniske tilstedeværelser ofte efterligner de levendes stemmer og endda også udseende.... Kim var i hvert fald ikke èt sekund i tvivl om at det han havde hørt, var Martins stemme, men da det ikke var Martin selv, tja....

Et specielt rum havde blandt andet en stol der var blevet brugt til tandlægestol for mange år siden. Den brugte en sindssygepatient - der var uddannet tandlæge - til at behandle de andre patienter i. Søren satte sig på et tidspunkt i denne tandlægestol og inviterede tandlægen til at ordne sine tænder. På et tidspunkt kom der udslag på den K II`er (EMF måler) Søren holdt i hånden. Søren kunne også føle en svag smerte i sine tænder. I dette rum hang blandt andet også et par spændetrøjer, og der stod en hjerneskærermaskine. Den blev brugt til at skære afdøde patienters hjerner i skiver, så man kunne undersøge hjernen, og lære mere om sindssygedomme. I dette rum havde vi flere udslag på K II`eren, også uden nogle af os var tilstede. Desuden havde vi et infrarødt videokamera stående i en periode, og filme over mod døren. Vi kan altså se døren, og dermed se at der ikke kommer nogen ind i rummet. Alligevel bliver optagelsen på dette videokamera pludselig stoppet, og startet igen. Uden at der er andet usædvanligt at se stopper kameraet og starter derefter igen. Defekt og strømafbrydelse er udelukket, og kameraet har aldrig gjort det hverken før eller siden.

Efter en utrolig spændende aften med en masse personlige oplevelser, måtte vi pakke sammen og forlade stedet kl 01. Vi takker personalet på stedet for at give os tilladelse til denne undersøgelse, som på det personlige plan blev en af de mest spændende vi endnu har været på. 

På stedet

Dato: 03/11-2012
Mødt på stedet: --:--

Afsluttet: --:--

Vejrforhold

Indendørs.

Fremmødte Medlemmer

Kim Søndergaard

Martin

Tidligere Medlem

Mikkel

Tidligere Medlem

Joshua Gabriel

Billedemateriale

Tjek vores billeder ud og se om i kan finde noget vi har overset.

Grundet tekniske årsager, er det ikke muligt at vise store billeder fra denne undersøgelse.

Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning
Psykiatrisk Museum, overvågning

videomateriale

Her ses et underligt lys der kommer fra et af rummene i højre side af gangen. Hold øje med dørkarmen lige bag glasmontren... Vi har efterfølgende været på stedet og undersøgt hvor lyset kan stamme fra og om det kan rekonstrueres, men det kan det ikke. Der er altså ingen forklaring på hvor det kommer fra.
En meget markant orb.
Et udslag på en af vores EMF målere (K II) mens den lå på tandlægestolen. Der var ikke nogen personer i rummet på dette tidspunkt.
Her ses på overvågningen da vores rempod bliver aktiveret på gangen. Bemærk at der også er statisk forstyrrelse på kameraet, umiddelbart inden den bliver aktiveret.