Sådan Foregår Det

Hvordan Gør Vi?

Det kan være lidt specielt af have huset fyldt med folk der forsøger at finde en logisk forklaring på hvad der sker i jeres hus. Derfor har vi her forsøgt at give et lille indblik i hvad det er vi laver når vi er hos jer.

Forud for hver undersøgelse skal der laves en ansvarserklæring, der kan findes her eller i bunden af denne side.

Undersøgelser

Vi skelner mellem to typer undersøgelser, de opfordrede og de uopfordrede. De opfordrede undersøgelser, er de undersøgelser hvor vi er blevet kontaktet af klienter, der mener at have spøgerier i hjemmet, på arbejdspladsen, eller hvor det nu kan være. De uopfordrede undersøgelser, er de undersøgelser hvor vi selv retter henvendelse til et sted, fordi vi kunne tænke os at få lov, at lave en undersøgelse på dette sted. Det kan f.eks. være kirkegårde, museer, teatre, sindssygehospitaler, eller lignende.

Ved en opfordret undersøgelse, altså hvor klienten har bedt os komme, retter de som regel henvendelse til os gennem vores internetside. Vi kontakter klienten, og har en samtale om hvad der er oplevet, og et tidspunkt for undersøgelsen aftales.

Ved en undersøgelse ankommer vi som oftest til lokationen ved 20 tiden, hvis det er et privat hjem. Er det en større lokation, ankommer vi tidligere. Hvornår undersøgelsen afsluttes afhænger af forskellige omstændigheder, men oftest pakker vi sammen ved 5-6 tiden om morgenen. I alt det her, tages naturligvis først og fremmest hensyn til klienten.

Når vi kommer ud på lokationen er det første vi gør at finde et sted at oprette vores frie zone, eller ”kommandocentral”, det vil sige stedet hvor vi sætter overvågningsskærm op, og stedet hvor vi opholder os. Det er som regel i et neutralt rum, ofte køkkenet, hvis der ikke er oplevet fænomener der.

Udstyr

Vi har en del infrarøde overvågningskameraer, der alle kan filme ved 0 lux, altså i totalt mørke. De opsættes på de steder vi har fundet frem til, og forbindes med hard disk optagere. Optagelsen fra kameraerne, lagres direkte på harddisk. Derudover har vi flere infrarøde videokameraer, der også kan filme ved 0 lux.

Disse kameraer sættes op, og derefter går vi lights out. Det vil sige at alt lys på lokationen slukkes, undtaget i den neutrale zone, hvor vi alle opholder os. Der er størst chance for at ”fange” noget på overvågningen, når de infrarøde kameraer filmer i mørke. På dette tidspunkt lader vi kameraerne køre uforstyrret et stykke tid, mens vi får en snak med beboerne om deres oplevelser osv.

Efter et stykke tid, begynder vi på at gennemgå lokationen med diverse udstyr. På skift, 2 ad gangen, bevæger vi os rundt, mens de andre stadig opholder sig i den neutrale zone.

Det udstyr vi på skift gennemgår lokationen med, er digitale infrarøde videokameraer, og almindelige digitalkameraer, samt full spectrum digital kameraer. Desuden har vi digitale diktafoner med rundt, og dem bruger vi til at forsøge at opfange såkaldte EVP, hvilket betyder Electronic Voice Phenomena, altså stemmer fra de døde. Vi spørger ud i lokalet om nogen er tilstede, om de har lyst til at præsentere sig, og så videre.

Desuden har vi diverse laser- og digitale termometre, til at registrere især pludselige temperaturfald. Det er et faktum at temperaturen ved tilsynekomst af ånder, ofte falder meget drastisk, på ganske kort tid. Det menes at årsagen er at ånderne for at manifestere sig, må trække energi ud af omgivelserne, og derved også trækker varmen ud af omgivelserne.

Endelig har vi vores nok vigtigste udstyr, nemlig EMF målere. EMF står for Electro Magnetic Field, altså det elektromagnetiske felt. Igen ved man at der ved åndelig aktivitet er svingninger i det elektromagnetiske felt, og med EMF målere, kan vi holde øje med om feltet svinger, eller stiger ekstremt. 

Derudover er der en del forskelligt specialudstyr, vi bruger efter behov. Det kan være rempods, SB7 spirit box, laser grids, trigger objekter, med mere.

Til Slut

Efter at have gennemgået lokationen på skift flere gange, med forskelligt udstyr, slutter vi undersøgelsen af med endnu engang at lade kameraerne køre uforstyrret i en periode. Ønsker klienten at få huset renset af et spirituelt medium, kan vi være behjælpelige med at sætte klienten i forbindelse med et medium, som vi kan stå inde for. Hvad klienten og mediet aftaler, har intet med DPA at gøre. Vi formidler blot kontakten mellem klient og medium. 

Gennemgang Af Materiale

Tilbage er der at gennemgå alt materialet vi har indsamlet, i de følgende dage. Det drejer sig jo om mange timers video, mange timers lydoptagelser, og mange mange billeder. Det er et hårdt arbejde at sidde koncentreret, og se på et infrarødt videobillede, i 2-3 timer i træk. Normalt sker der jo ikke noget på billedet, men man håber på lige DET, og det behøver kun tage 1-2-3 sekunder. Længere tid behøver det jo ikke at tage et genfærd eller en ånd, at krydse billedet på et af kameraerne. Så der skal virkelig udvises disciplin og viljestyrke…. Det sidste arbejde der skal gøres i forbindelse med en undersøgelse, er at informere klienterne om hvad vi har fundet, eller ikke fundet. De skal selvfølgelig have besked uanset hvad. Har vi fået noget på materialet, skal de besøges igen, så det kan fremvises.

Uopfordret undersøgelse eller opfordret undersøgelse?

Forskellen mellem en sådan opfordret undersøgelse og en uopfordret, er egentlig ikke ret stor. Selve undersøgelsen foregår på samme måde, det er forarbejdet der er anderledes. Først skal vi finde ud af om stedet har en historie omkring spøgerier. Der skal jo være en grund, til at foretage en undersøgelse. Dernæst skal vi finde ud af hvem der står for stedet, hvem der ejer det, eller har rettighederne til det. Dernæst kontakte den eller disse personer, forelægge vore ønske, og forhåbentlig kunne lave en aftale om at foretage en undersøgelse.

På sådanne undersøgelser er der ikke altid nogen der kan fortælle noget konkret, de eller andre har oplevet. Derfor er sådan en undersøgelse en ekstra stor udfordring, da vi må lave undersøgelsen i "blinde" da vi jo ikke har øjenvidneberetninger. 

Har du spørgsmål til yderligere omkring undersøgelserne og udførslen deraf, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Ansvarserklæring

Ansvarserklæring

Forud for alle undersøgelser skal der laves en ansvarserklæring. Ansvarserklæringen skal underskrives af ejerne, eller en ansvarshaver fra lokationen, samt et medlem af DPA. Årsagen til denne erklæring er at vi har oplevet at være på lokationer hvor alarmer er gået, eller vagter har været kommet, og været i tvivl om, om vi måtte være der. Ansvarserklæring gør det lettere at dokumentere vores tilladelse.

Du kan hente dokumentet ved at klikke på ikonet.