SB7 Spirit Box

SB7 eller spirit boxen er et apparat der scanner radiofrekvenser på enten FM eller AM båndet. Det gør den ved forskellige hastigheder, op til et kvart sekund på hver frekvens. Med den hurtige scanningsfrekvens, undgår man at eventuel tale fra en radiostation, kommer igennem og kan forveksles med åndelig kommunikation.
Man stiller spørgsmål som ved en EVP session, og fordelen ved at bruge en SB7 er, at man umiddelbart kan høre om der er noget der kommer igennem.

Mange mener at det at en SB7 scanner radiofrekvenser gør, at man ikke kan regne med at det der bliver sagt ikke stammer fra radiosignaler. Omvendt må man argumentere med at blot et simpelt ord som f.eks. ”Tyveri” (som er et af vores bedste SB7 resultater) strækker sig over adskillige frekvenser ved en scanningshastighed på et kvart sekund, og at det derfor kan udelukkes at det er radiosignaler. Desuden er der ofte sammenhæng mellem svaret og det der spørges om, hvilket er endog meget usandsynligt, hvis det skulle være tilfældig radiostøj.

De svar/kommentarer man får på en SB7 er ofte meget hurtige, der er teorier om at en SB7 samtidig giver energi, og at der derfor tales ret hurtigt. Derfor vil det oftest være nødvendigt at sætte hastigheden på optagelsen lidt ned, så det er nemmere at høre hvad der bliver sagt.